BUDŻET Przedszkola na 2019 rok:

Dochody – 150 720,00 zł

Wydatki – 1 956 666,00 zł 

Powyższe kwoty przeznaczone są na:

 • wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 • wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło),
 • składki ZUS i Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę,
 • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • bieżące opłaty za media,
 • bieżące remonty,
 • zakup usług pozostałych,
 • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
 • dokształcanie nauczycieli,
 • szkolenia pracowników,
 • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich do bieżących napraw,
 • zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
 • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,
 • dożywianie dzieci w stołówce szkolnej.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 25 kwiecień 2018 13:08 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 maj 2020 16:38 Grzegorz Franelak